AnimeCon Huisregels

Hier vind je alle huisregels van AnimeCon. Deze zijn opgedeeld in algemene huisregels, regels omtrent tassen en regels met betrekking tot (cosplay) fotografie. For the English house rules, click here.

Ons festival houdt zich aan de corona maatregelen geldende tijdens het festival. Ook regels die kort voor of tijdens het festival veranderen.

De Algemene Huisregels

Door betreding van het festivalterrein gaat u akkoord met de onderstaande regels! In geval deze regels ruimte voor interpretatie overlaten geldt het oordeel van de Stafleden, Security, Stewards en Gophers.
Omzeiling van deze huisregels kan worden opgevat als het breken van deze regels. Indien er tussen partijen verschil van mening mocht ontstaan over de uitleg van bepalingen in deze tekst ten aanzien van een in een vreemde taal gesteld exemplaar, geldt de tekst van de Nederlandse versie.

1) In geval van brand, ontruiming of andere calamiteit dienen de instructies van het locatie personeel en de reguliere locatieprocedures gevolgd te worden.

2) U dient ten allen tijde uw persoonlijke officiële AnimeCon bezoekersbadge duidelijk zichtbaar om uw nek te dragen.

3) Stafleden en Security hebben het recht bezoekers van het festival te verwijderen, vanwege (maar niet beperkt tot) de volgende omstandigheden:

- Verstoring van de openbare orde, veiligheid en zeden.
- Het (vermoedelijk) onder invloed zijn van alcohol of drugs.
- Diefstal.
- Overmatige (geluids)overlast.
- Het vervuilen van het festivalterrein.
- Opzettelijk toebrengen van schade.
- Oponthoud op plekken waar een toegangsrestrictie geldt.
- Het niet naleven van de huisregels.

Stafleden, Security, Stewards en Gophers zijn herkenbaar aan speciale badges / kleding.

De Stichting Promotie Japanse Popcultuur heeft het recht de politie in te schakelen en eventuele financiële schade te verhalen op de schuldigen. Bij incidenten die omschreven kunnen worden als strafrechtelijke feiten wordt aangifte gedaan bij de politie. Op verzoek van Stafleden en Security moeten bezoekers identificatie kunnen overleggen.

4) Stafleden, Security, Stewards en Gophers hebben het recht bezoekers toegang tot de festivalruimtes te ontzeggen vanwege (maar niet beperkt tot) de volgende omstandigheden:

De ruimte is vol.
Minderjarigen bij een 18+ event.
Bij 18+ events moet identificatie getoond kunnen worden zoals voorgeschreven door de Nederlandse wet.

5) Kinderen jonger dan 13 dienen te allen tijde vergezeld te zijn van een meerderjarige begeleider. Kinderen jonger dan 7 kunnen gratis toegang krijgen, maar moeten ook een badge dragen. Deze gratis badges zijn verkrijgbaar bij de Registratie Desk tijdens het festival.

6) De Stichting Promotie Japanse Popcultuur heeft het recht om bezoekers zonder opgave van reden de toegang tot het festival te ontzeggen. Entreegeld, indien reeds betaald, zal onmiddellijk worden gerestitueerd. Andere kosten, zoals reiskosten en overnachtingskosten kunnen niet op de Stichting Promotie Japanse Popcultuur of haar leden worden verhaald.

7) Vormen van lichamelijk contact zoals knuffelen, bespringen en onnodig ander lichamelijk contact dat gezien wordt als ongepast of ongewenst is niet toegestaan. Dit mag alleen gebeuren met instemming van de persoon in kwestie. Het (bij herhaling) niet respecteren van deze gedragsregel wordt gezien als een overtreding van de huisregels als vermeld in punt 3 en kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein en indien nodig aangifte bij de politie.

Bezoekers wordt uitdrukkelijk verzocht om ongepast of ongewenst contact en de personen die deze gedragsregel niet respecteren te melden bij staff (herkenbaar aan de rode J-POP shirts en speciale badges) en / of security.

8) Cosplay mag niet te onthullend zijn, aangezien ons event door kinderen en minderjarigen bezocht wordt. Borsten, kruis en billen moeten bedekt zijn met kleding. Obscene gebaren en handelingen zijn verboden.

9) Wapens (echte, replica’s of modelwapens) zijn ten strengste verboden. Cosplaywapens zijn enkel toegestaan als attribuut tijdens één van de officiële Cosplay Events. Cosplaywapens dienen in overeenstemming te zijn met en behandeld te worden volgens de Nederlandse Wapenwet.

10) Cosplay-attributen die op enigerlei wijze de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan.

Stafleden en Security zijn te allen tijde bevoegd cosplaywapens en/of -attributen te verbieden of (tijdelijk) in beslag te nemen.

11) Het is niet toegestaan om in de videoruimtes of elders op de locatie anders dan op een door u betaalde kamer te slapen. Bij constatering van een overtreding zult u gewaarschuwd of desnoods van het festival verwijderd worden. Tevens behouden wij het recht om u voor meerdere jaren toegang te ontzeggen.

12) Er geldt een bagage- (zoals (hand- en foto-)tassen, rugzakken, jassen etc.) verbod voor het merendeel van het festivalterrein zoals beschreven in de Bags, Props and Consumables Rules! Alleen zéér kleine tasjes (met maximale afmetingen van 25cm x 14cm x 7cm) zijn toegestaan wanneer ze te allen tijde strak op het lichaam gedragen worden.

Het is niet toegestaan bagage en jassen onbeheerd achter te laten. Stafleden, Security en Stewards hebben het recht bagage en jassen te verwijderen. Bezoekers kunnen hun bagage en andere items achterlaten op hun kamer, in hun auto of (op eigen risico) in de gratis garderobe en / of bag room. Plastic tasjes met gekochte goederen uit de verkoopruimte zijn alleen tijdelijk toegestaan in de lounge en de verkoopruimte zelf, maar niet elders op het festivalterrein!

Alleen voor GELDIGE medische of beroepsmatige redenen staan we sommige bezoekers toe een (zo klein mogelijke) tas te dragen. Hiervoor dient een 'special bag permit' van de (Registratie Desk) Staf verkregen te worden, welke aan de tas bevestigd dient te zijn.

13) Voor fotografie is een aparte set regels en tips gemaakt, deze zijn hier te vinden.

14) Voor alle persoonlijke apparatuur (ook mobiele telefoons) geldt dat publieke vertoning en / of het ten gehore brengen van auteursrechtelijk beschermd materiaal verboden is.

15) Gebruik van persoonlijke elektronica (inclusief mobiele telefoons) in de videoruimtes is niet toegestaan.

16) Marketingactiviteiten op het festivalterrein zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Promotie Japanse Popcultuur. Hieronder valt bijvoorbeeld de distributie van folders en flyers, het opstellen van borden of attributen en het houden van enquêtes, al dan niet met geluid.

Het gebruik of de distributie van stickers of andere zelfklevende (reclame)materialen is verboden en kan leiden tot verwijdering van het festival zonder restitutie.

17) Op het hele festivalterrein geldt een rookverbod. Roken is toegestaan naast de entree van de locatie.

18) Het is niet toegestaan om eten of drank mee te nemen in alle festivalzalen, tenzij anders is aangegeven. Officiële dealers mogen drank en voedsel nuttigen achter hun stand; op voorwaarde dat het netjes blijft en eventueel afval op gepaste wijze wordt afgevoerd.

Buiten de festivalzalen gelden de Bags, Props and Consumables regels betreffende eten en drinken.

19) Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te nemen naar het festival. De kans dat het dier in de problemen komt tussen de vele mensen is groot en mensen met een dierenallergie vinden het niet fijn om hun weekend verpest te zien worden door de haren en / of afscheiding van het dier.

Huisregels omtrent tassen en props

Door betreding van het festivalterrein gaat u akkoord met de onderstaande regels! In geval deze regels ruimte voor interpretatie overlaten geldt het oordeel van de Stafleden, Security, Stewards en Gophers.

Ons doorlopende, non-stop festival biedt een divers palet aan entertainment en dit vereist dat we op sommige gebieden behoorlijk streng zijn. Terwijl je in de bioscopen je drankjes en popcorn kunt meenemen naar een videokamer, weten we uit ervaring dat we ofwel de videokamers regelmatig moeten sluiten voor schoonmaak of achteraf hoge schoonmaakkosten moeten betalen. We houden er niet van om de videokamers te sluiten en de opruimkosten zouden onze ticketprijs verhogen. Daarom hebben we ervoor gekozen om mensen geen verbruiksartikelen mee te laten nemen.

Daarnaast zijn veel van de kamers gevuld met dure apparatuur. Daarom kunnen we op het grootste deel van het festivalterrein niet toestaan ​​dat mensen hun koffers meenemen. In plaats daarvan bieden we zowel een gratis bag-roomservice als een gehuurde locker-service, zodat je je spullen bij de ingang kunt hebben en gemakkelijk toegankelijk kunt hebben zonder dat we de explosievenopruimingsdienst hoeven in te schakelen om je tas te verwijderen.

De Nederlandse wet staat niet toe dat je iets bij je draagt dat op een wapen lijkt. Op 20 meter afstand moet het duidelijk zijn dat wat je bij je draagt ​​nep is. Reusachtige rekwisieten zijn geweldig om te zien, maar niet als je er doorheen probeert te kijken om te volgen wat er op een scherm gebeurt, dus laat ze achter in de Bag Room als je een evenementenruimte binnengaat.

Om mensen nog meer in verwarring te brengen, veranderen de regels soms: tijdens het bal en de disco mag je je drankjes en rekwisieten meenemen naar de evenementenruimte, maar niet tijdens de meeste andere evenementen.

Omdat dit allemaal nogal verwarrend is, hebben we besloten om onze vorige regel "geen tassen toegestaan" te versoepelen en een zoneringssysteem te gebruiken tijdens het festival, waarin staat wat waar wel en niet mag, in plaats van gewoon "op gezond verstand te vertrouwen". Het eindresultaat van deze regels is dat hoe dieper je het festival binnengaat, hoe meer je alleen jezelf moet zijn en niet de spullen die je bij je hebt.

Altijd toegestaan
Kleine tasjes (met maximale afmetingen van 25cm x 14cm x 7cm) zijn toegestaan azolang ze strak op het lichaam gedragen worden.
Kleine cosplay props – die niet de Nederlandse wet overtreden – gedragen op je lichaam of in je handen.
Alles in je zakken.
Altijd toegestaan met een Bag permit
Sommige mensen moeten altijd medicatie of hulpmiddelen bij zich houden; in dat geval kan je een Bag permit aanvragen bij de Registratie Desk tijdens het festival. Neem niet alleen de pillen mee, maar op zijn minst de verpakking en indien mogelijk het recept, zodat wij kunnen zien dat je echt je medicatie bij je moet dragen.

Een Bag permit geeft je toestemming voor:

Tassen van minder dan 5 liter.
Grotere tassen indien noodzakelijk.
Hulpmiddelen zoals rolstoelen, krukken, etc…
Alles wat je verder nodig hebt om veilig en gezond te blijven.

Rode zone
In de Rode zone zijn de regels streng. Tassen, drank, eten, grote props, etc… zijn niet toegestaan, behalve de altijd toegestane zaken.

De Rode zone beslaat alle activiteitsruimtes: het theater, alle video rooms, de game room, de dealer room, de dojo, de event plaza en alle event rooms.

Er zijn een paar specifieke uitzonderingen:

Het is toegestaan en zelfs aangemoedigd om de dealer room te verlaten met tassen met aankopen.
Laptops & laptop tassen zijn toegestaan voor de workshop “Making most of your tablet”.
Dealers en event staff mogen voedsel en drank meenemen, maar alleen voor persoonlijke consumptie.

Oranje zone
Hier zijn de regels minder streng en mag je meer bij je dragen, maar alleen als het een specifiek doel heeft. Zo zijn toegestaan:

Grote cosplay props als je gefotografeerd gaat worden.
Foto- en videoapparatuur en cameratassen zijn toegestaan, mits ze gedragen worden en er niets op de grond gezet wordt.
Mensen die zich gaan verkleden kunnen hun koffers meenemen naar de kleedkamers.
Echter, het is nooit toegestaan om:

Tassen of props onbeheerd achter te laten.
De doorgang te blokkeren.
Props te hebben met scherpe randen of die onveilig of illegaal zijn volgens onze beveiligers.
Voedsel of drank mee te nemen.
Het is natuurlijk wel toegestaan om lokaal beschikbaar voedsel en drank te consumeren bij het Maid and Butler café, het Bal op vrijdag, de Disco op zaterdag en gedurende de Sake en Whisky Tasting en de Sushi Workshops.

Groene zone
Hier zijn de regels ontspannen en geldt enkel het volgende:

Tassen of props niet onbeheerd achterlaten.
Geen doorgangen blokkeren.
Geen props met scherpe randen of die onveilig of illegaal zijn volgens onze beveiligers.
Het gebruik van electronica om gelicenseerde media aan mensen te tonen is niet toegestaan.
Soms moeten we de regels tijdens het festival aanpassen of veranderen voor een onvoorzien probleem. Regel nummer één blijft dus om naar de staf te luisteren.

Huisregels omtrent fotografie

Door betreding van het festivalterrein gaat u akkoord met de onderstaande regels! In geval deze regels ruimte voor interpretatie overlaten geldt het oordeel van de Stafleden, Security, Stewards en Gophers.
Foto's maken tijdens het AnimeCon Festival

Het AnimeCon festival is een geweldige gelegenheid om foto’s te maken. De locatie en de bezoekers vormen een kleurrijk en stijlvol geheel die fotografen graag voor hun lens hebben. Er zijn echter een aantal regels die ervoor zorgen dat het leuk en binnen de fatsoensnormen blijft.

Hieronder vind je onze regels aangaande het fotografisch registeren van het festival en tips voor bezoekers hoe met fotografen om te gaan en vice versa.

Foto en video regels

1) Het is ten allen tijde VERBODEN, ook voor pers, om vlak voor, tijdens en na AnimeCon de volgende locaties en -personen op wat voor manier dan ook vast te leggen:

ALLE videozalen en Event Rooms tenzij anders aangegeven.
De professionele beveiligingsbeambten (duidelijk zichtbaar door middel van een hesje met SECURITY erop).
Artiesten en/of leden van (een) band(s) die komen optreden, tenzij anders aangegeven.
Iedereen (dus ook cosplayers) die persoonlijk geen toestemming tot vastlegging hebben gegeven aan de partij die vastlegt.
2) Het is VERBODEN om statieven of andere losstaande fotografie hulpmiddelen te gebruiken.

Reflectoren, lampen en alle andere benodigdheden voor foto's moeten door iemand vastgehouden worden. Het hinderen van de doorgang door het plaatsen van spullen op de vloer of het bevestigen van iets aan de muren, relingen, enz... is verboden en reden voor verwijdering van het festival.

Fotografen kunnen verzoeken om een plek in het cosplay fotografie gebied waar zij wel gebruik kunnen maken van licht, reflectoren, gordijnen en alle andere zaken die ze nodig hebben; maar de Stichting J-POP hoeft een verzoek niet te honoreren. Alle verzoeken moeten minstens een maand voor het festival ingediend worden.

Tips voor cosplayers

Als cosplayende bezoeker van ons festival ben je een opvallende verschijning, waar mensen graag een foto van willen maken. Sommige mensen vinden dat geen probleem, terwijl anderen liever niet op de foto gaan.

1) Fotograferende bezoekers zijn doorgaans duidelijk herkenbaar als bezoeker van het AnimeCon festival door middel van een officiële bezoekersbadge (gedragen aan een lanyard zoals de huisregels voorschrijven).

Als dit niet het geval is en deze persoon bevindt zich op het festivalterrein, waarschuw dan Security en / of een van de Stafleden (herkenbaar aan een rood poloshirt met STAFF erop) of anders een steward of gopher.

Waarschuw in geval van twijfel, ook buiten het festivalterrein, altijd iemand van Security en / of een van de Stafleden, of anders een steward of gopher.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

2) Is de fotograaf geen bezoeker van het festival en bevindt hij zich bij de ingang van het festival, denk dan eens goed na of je door deze personen gefotografeerd wil worden.

De meeste professionele en de meer serieuze amateurfotografen beschikken over visitekaartjes met daarop hun contactgegevens: vraag daar naar.

Als iemand aangesproken moet worden op zijn (fotografeer)gedrag dan zijn dit soort gegevens heel waardevol.

Is de fotograaf in kwestie een bezoeker van het festival en dus herkenbaar aan zijn officiële badge, dan is het een goed moment om toch wat meer aandacht te besteden aan die officiële badge. Ook de gegevens die op die badge staan zijn heel waardevol.

3) Maak altijd duidelijk of je wel of niet op de foto wil. Indien de fotograaf blijft aandringen of toch de foto’s maakt, ondanks het verzoek dit niet te doen, waarschuw dan iemand van Security en / of een van de Stafleden of anders een steward of gopher.

Overzichtsfoto's, bijvoorbeeld een overzicht van de volle theaterzaal, geldt niet als portret in die hoedanigheid. Een foto van één of meerdere personen die eenvoudig te herkennen zijn, geldt wel als portret en hiertegen is verzet mogelijk.

4) Portretrecht is een persoonlijk recht, maar dit gaat pas spelen als de foto wordt gepubliceerd.

Je kan je uiteraard wel verzetten tegen het maken van het portret op grond van jouw privacy.

De fotograaf heeft in die hoedanigheid, zeker in een besloten omgeving als het AnimeCon festival, geen recht op het maken van een portret: dat recht moet hem of haar verleend worden.

Je kan je verzetten tegen publicatie, ook op het internet, op grond van het Portretrecht.

De fotograaf heeft auteursrecht op de gemaakte foto, maar mag deze niet zomaar publiceren zonder toestemming van de geportretteerde. Andersom mag de geportretteerde de gemaakte foto niet publiceren zonder toestemming van de fotograaf.

Houd rekening met het feit dat publicaties op internet heel moeilijk ongedaan kunnen worden gemaakt.

Indien de fotograaf het recht is verleend om de foto's te publiceren dan is het mogelijk dat deze voor het bronmateriaal (denk daarbij bijvoorbeeld aan een foto in hoge resolutie geschikt voor afdrukken) een kleine vergoeding vraagt.

Stichting Promotie Japanse Popcultuur en haar leden zijn niet aansprakelijk voor enigerlei inbreuk op het Portretrecht zoals vermeld in de Nederlandse Auteurswet 1912, artikel 19-21.

Staf en medewerkers van Stichting Promotie Japanse Popcultuur, alsmede de officiële Photogopher(s) vormen een uitzondering op deze regels.

Je mag ervan uitgaan dat deze mensen behoorlijk omspringen met het door hen gemaakte materiaal, wat gebruikt zal worden voor besloten vertoningen en ter promotie van Stichting Promotie Japanse Popcultuur en toekomstige edities van het AnimeCon festival.